Cymdeithas Cwmdu – dydd Iau cyntaf bob mis am 8pm

Cymdeithas Cwmdu yw’r grŵp cymunedol a sefydlwyd yn 2000 i ddiogelu cymeriad arbennig y pentref, trwy gadw’r dafarn, y siop, a’r swyddfa bost yn gyfleusterau gwerthfawr i’r gymuned. Rydym yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol megis y ffair flynyddol, y ras cychod, a diwrnod yr afalau, yn ogystal â rhedeg Tafarn Cwmdu fel menter gymdeithasol. Nid trigolion Cwmdu yw’r unig rai i fwynhau’r cyfleusterau a’r digwyddiadau, fodd bynnag. Mae ymwelwyr o bell yn mwynhau’r hyn sydd gan Gwmdu i’w gynnig, a’n gobaith yw y byddant yn parhau i’w fwynhau am flynyddoedd lawer i ddod. Os ydych yn defnyddio’r siop, neu’n mwynhau dod i’n digwyddiadau, mae croeso i chi ddod i’r cyfarfod misol, a bod yn rhan o gynllunio’r digwyddiad mawr nesaf!

Clwb Clasurol –  ail ddydd Iau bob mis am 8pm

Mân siarad yn y dafarn – wastad yn beth peryglus! – oedd tarddiad y Clwb Clasurol. Fel y byddech yn disgwyl mewn ardal amaethyddol fel Cwmdu, mae llawer o bobl â diddordeb mewn hen beiriannau fferm, ac mewn hen beiriannau neu beiriannau clasurol yn fwy cyffredinol. Mae’r clwb yn anffurfiol iawn: dim tâl aelodaeth, dim rhaglen. Felly beth am alw heibio a chwrdd â’r selogion?

Clwb Canu Gwerin – dydd Gwener cyntaf bob mis yn ystod y gaeaf, am 8pm

Musicians playing at a folk night in Cwmdu Inn Os ydych yn mwynhau gwrando ar gerddoriaeth mewn lleoliad unigryw, dewch i Gwmdu ar noson y clwb canu gwerin. Daw cerddorion o bell ac agos i ymuno â sesiwn jamio yn yr ystafell fwyta, ac mae llond dafarn o gynulleidfa i werthfawrogi’r gerddoriaeth. Gweler y tudalen Be’ sy ‘mlaen i gael gwybod pryd mae’r sesiwn nesaf.

Cymdeithas Hanes Talyllychau

Old photo of the entrance to the garden at Cwmdu Inn