Profiad braf yw galw heibio siop a swyddfa bost Cwmdu. Gallwch brynu popeth fan hyn – o stamp ail ddosbarth i fasged coed tân. Yn y swyddfa bost, cewch brynu stampiau, anfon parsel, talu biliau, ychwanegu credyd i’ch ffôn, ac, yn achos llawer o fanciau, tynnu arian o’ch cyfrif banc. Gall Pat Bazzard, ein postfeistres, ddarparu ystod lawn o wasanaethau is-swyddfa bost. Cewch brynu yswiriant teithio ac archebu arian tramor ar gyfer eich gwyliau, tanysgrifio i wasanaeth ffôn Swyddfa’r Post, ac ychwanegu credyd i’ch ffôn symudol.Our shop keeper Pat Bazzard behind the counter

Mae’r siop yn cadw
  • Bwydydd o safon
  • Cynnyrch masnach deg a chynnyrch organig
  • Pasteiod lleol
  • Cardiau cyfarch
  • Bara ffres, ar ddydd Iau
  • Crochenwaith Cwmdu
  • Basgedi helyg hardd
  • Dysglau wedi’u turnio â llaw
  • Defnyddiau tŷ cyffredin
Os na welwch chi’r hyn sydd ei angen arnoch, gofynnwch, a byddwn yn ceisio cael gafael arno i chi.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>