” width=”225″ height=”300″ class=”size-medium wp-image-8873″ /> [/caption]New in 2019 is the option of “call and collect” to suit those who want to collect there shopping order when the shop is normally closed. Call us, order your items and we will put them in your box ready for collection when it suits you – call the shop for more details. Fresh local produce comes into the shop, especially on a Tuesday, during the season May – September    
 
 
 
 
Previous events: Burns Night 2020,
” width=”300″ height=”200″ class=”size-medium wp-image-8849″ /> [/caption]New in 2019 is the option of “call and collect” to suit those who want to collect there shopping order when the shop is normally closed. Call us, order your items and we will put them in your box ready for collection when it suits you – call the shop for more details. Fresh local produce comes into the shop, especially on a Tuesday, during the season May – September    
 
 
 
 
Previous events: Burns Night 2020,
” width=”225″ height=”300″/> [/caption]New in 2019 is the option of “call and collect” to suit those who want to collect there shopping order when the shop is normally closed. Call us, order your items and we will put them in your box ready for collection when it suits you – call the shop for more details. Fresh local produce comes into the shop, especially on a Tuesday, during the season May – September    
 
 
 
 
Previous events: Burns Night 2020,

Profiad braf yw galw heibio siop a swyddfa bost Cwmdu. Gallwch brynu popeth fan hyn – o stamp ail ddosbarth i fasged coed tân. Yn y swyddfa bost, cewch brynu stampiau, anfon parsel, talu biliau, ychwanegu credyd i’ch ffôn, ac, yn achos llawer o fanciau, tynnu arian o’ch cyfrif banc. Gall Pat Bazzard, ein postfeistres, ddarparu ystod lawn o wasanaethau is-swyddfa bost. Cewch brynu yswiriant teithio ac archebu arian tramor ar gyfer eich gwyliau, tanysgrifio i wasanaeth ffôn Swyddfa’r Post, ac ychwanegu credyd i’ch ffôn symudol.Our shop keeper Pat Bazzard behind the counter

Mae’r siop yn cadw
  • Bwydydd o safon
  • Cynnyrch masnach deg a chynnyrch organig
  • Pasteiod lleol
  • Cardiau cyfarch
  • Bara ffres, ar ddydd Iau
  • Crochenwaith Cwmdu
  • Basgedi helyg hardd
  • Dysglau wedi’u turnio â llaw
  • Defnyddiau tŷ cyffredin
Os na welwch chi’r hyn sydd ei angen arnoch, gofynnwch, a byddwn yn ceisio cael gafael arno i chi.