Profiad braf yw galw heibio siop a swyddfa bost Cwmdu. Gallwch brynu popeth fan hyn – o stamp ail ddosbarth i fasged coed tân. Yn y swyddfa bost gallwch brynu stampiau, parseli post, talu biliau, ychwanegu at eich ffôn a thynnu arian parod o lawer o gyfrifon banc. Gall ein tîm swyddfa bost ddarparu gwasanaeth is-swyddfa bost llawn gan gynnwys archebu arian tramor ar gyfer eich gwyliau. Mae ein cownter Swyddfa’r Post yn gyfleuster cynyddol bwysig i’r ardal. Gyda chau banciau, cymdeithasau adeiladu a phwyntiau arian parod yn Llandeilo a Llandovery gallwn ddarparu gwasanaethau bancio yn Cwmdu i gwsmeriaid y mwyafrif o fanciau yr Unol Daleithiau. Ar gyfer banciau fel Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest ac eraill yn RBS gallwn gynnig tynnu arian yn ôl, siec a thalu arian i mewn. Efallai y bydd y gwasanaethau hyn yn gofyn bod gennych gerdyn debyd a / neu slipiau talu i mewn wedi’u hargraffu ymlaen llaw. Dewch i mewn i ddarganfod Our post master Pat behind the counter

Mae’r siop yn cadw
 • Bwydydd o safon
 • Cynnyrch masnach deg a chynnyrch organig
 • Pasteiod lleol
 • Cardiau cyfarch
 • Bara ffres, ar ddydd Iau
 • Crochenwaith Cwmdu
 • Basgedi helyg hardd
 • Dysglau wedi’u turnio â llaw
 • Defnyddiau tŷ cyffredin
Os na welwch chi’r hyn sydd ei angen arnoch, gofynnwch, a byddwn yn ceisio cael gafael arno i chi. Ar ddydd Mawrth bara a theisennau o MaryEllens yn Llandeilo ar gael, mae’n syniad da archebu ymlaen llaw. Rydym hefyd yn cymryd archebion am laeth mewn poteli gwydr fel rhan o’n cyfraniad & nbsp; i’r ardaloedd cymwysterau “gwyrdd”.
Fruit and veg - local produce when available

Ffrwythau a llysiau – cynnyrch lleol pan fyddant ar gael

Newydd yn 2019 yw’r opsiwn o “alw a chasglu” i weddu i’r rhai sydd am gasglu archeb siopa pan fydd y siop ar gau fel rheol. Ffoniwch ni, archebwch eich eitemau a byddwn yn eu rhoi yn eich blwch yn barod i’w casglu pan fydd yn addas i chi – ffoniwch y siop am ragor o fanylion. Daw cynnyrch lleol ffres i mewn i’r siop, yn enwedig ar ddydd Mawrth, yn ystod y tymor Mai – Medi

“Galw a Chasglu”

i weddu i’r rhai sydd am gasglu archeb siopa pan fydd y siop ar gau fel rheol. Ffoniwch ni, archebwch eich eitemau a byddwn yn eu rhoi yn eich blwch yn barod i’w casglu pan fydd yn addas i chi – ffoniwch y siop am ragor o fanylion.

Daw cynnyrch lleol ffres i mewn i’r siop, yn enwedig ar ddydd Mawrth, yn ystod y tymor Mai – Medi

Cynnyrch lleol a Chymraeg

Mae eitemau tymhorol ac arbennig gan bobl grefftau lleol ar gael hefyd.

Cynnyrch lleol a Chymraeg Yn y siop rydyn ni wrth ein bodd yn cefnogi cynhyrchwyr a phobl grefft o’r ardal leol ynghyd â’r rhai ymhellach i ffwrdd yng Nghymru.

Llawer o’r eitemau efallai yr hoffech eu defnyddio bob dydd tra bydd eraill yn gwneud anrheg berffaith.

cliciwch am wybodaeth ychwanegol

Wyld Wood – West Wales Woodland

Cynhyrchion corff a bwydydd moesegol o ffynonellau cynaliadwy.
Ar gael yn siop Cwmdu neu i archebu:

Wylde Wood

Cynhyrchion Wylde Wood

 • Cordial Blaidd yr Eryr £1.95
 • Jam Chilli £1.95
 • Finegr ffrwythau £2.00
 • Balm gwrth-grychau £3.95
 • Balm gwefus lafant £1.50
 • Balm gwefus lafant £2.00 (prynwch 5, ei gael yn hanner pris!)
 • Sebon Gwallt a Chorff Vegan £2.50
Darganfyddwch fwy o’u tudalen facebook@westwaleswoods or Wylde Wood page
n.b. mae’r jamiau tsili a’r finegr ffrwythau yn cael eu gwneud yng nghegin Cwmdu Inn

 

Simply Roses

Simply Roses

Simply Roses

Posau pren clyfar, dreigiau silff, llwyau cerfiedig ar gael o’r siop neu drwy archeb. Darganfyddwch fwy o’u tudalen facebookSimply Roses

“Studio 56” – cardiau cyfarch

Ym mis Hydref gwnaethom dderbyn ystod newydd o gardiau cyfarch, yn wag y tu mewn er mwyn i chi allu ychwanegu eich neges eich hun. Crëwyd y rhain gan y ffotograffydd Lynne Ball a’r artist Jean Floe. Gyda’i gilydd mae Lynne a Jean yn “Studio 56”, wedi’u lleoli yn Ffairfach.

Studio-56-Cards

Studio-56-Cards

Mae Jean yn tynnu ei hysbrydoliaeth o’r tirweddau y mae hi’n dod ar eu traws wrth deithio neu’n nes adref, mae ffotograffau Lynne yn darlunio’r byd naturiol a’r lleoedd neu ddigwyddiadau y gallai ymweld â nhw yma yn Sir Gaerfyrddin.
Bydd yr elw o werthu’r cardiau hyn o fudd i adnewyddu’r gegin yn Eglwys Bedyddwyr Saesneg Ammanford, felly gall y gymuned ddefnyddio’r adeilad.