Profiad braf yw galw heibio siop a swyddfa bost Cwmdu. Gallwch brynu popeth fan hyn – o stamp ail ddosbarth i fasged coed tân. Yn y swyddfa bost, cewch brynu stampiau, anfon parsel, talu biliau, ychwanegu credyd i’ch ffôn, ac, yn achos llawer o fanciau, tynnu arian o’ch cyfrif banc. Gall Pat Bazzard, ein postfeistres, ddarparu ystod lawn o wasanaethau is-swyddfa bost. Cewch brynu yswiriant teithio ac archebu arian tramor ar gyfer eich gwyliau, tanysgrifio i wasanaeth ffôn Swyddfa’r Post, ac ychwanegu credyd i’ch ffôn syOur post master Pat behind the counter

Mae’r siop yn cadw
  • Bwydydd o safon
  • Cynnyrch masnach deg a chynnyrch organig
  • Pasteiod lleol
  • Cardiau cyfarch
  • Bara ffres, ar ddydd Iau
  • Crochenwaith Cwmdu
  • Basgedi helyg hardd
  • Dysglau wedi’u turnio â llaw
  • Defnyddiau tŷ cyffredin
Os na welwch chi’r hyn sydd ei angen arnoch, gofynnwch, a byddwn yn ceisio cael gafael arno i chi. Ar ddydd Mawrth bara a theisennau o MaryEllens yn Llandeilo ar gael, mae’n syniad da archebu ymlaen llaw. Rydym hefyd yn cymryd archebion am laeth mewn poteli gwydr fel rhan o’n cyfraniad & nbsp; i’r ardaloedd cymwysterau “gwyrdd”.
Fruit and veg - local produce when available

Ffrwythau a llysiau – cynnyrch lleol pan fyddant ar gael

Newydd yn 2019 yw’r opsiwn o “alw a chasglu” i weddu i’r rhai sydd am gasglu archeb siopa pan fydd y siop ar gau fel rheol. Ffoniwch ni, archebwch eich eitemau a byddwn yn eu rhoi yn eich blwch yn barod i’w casglu pan fydd yn addas i chi – ffoniwch y siop am ragor o fanylion. Daw cynnyrch lleol ffres i mewn i’r siop, yn enwedig ar ddydd Mawrth, yn ystod y tymor Mai – Medi