Dyddiadur Digwyddiadau – yng Nghwmdu a’r cyffiniau.

Cynhelir llawer o ddigwyddiadau rheolaidd yn Nhafarn y Cwmdu ynghyd â digwyddiadau pentref yng ngardd y Dafarn neu & nbsp; cae cyfagos. Rydym hefyd yn cynnwys digwyddiadau ymhellach i ffwrdd o ddiddordeb i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Gwybodaeth Bwysig – Coronavirus

WRydym yn parhau i gyhoeddi’r dudalen hon ac efallai y bydd yn ymddangos bod llawer o ddigwyddiadau yn y dyfodol yn mynd yn eu blaenau ond nodwch y byddwn yn cael ein harwain gan gyngor neu ofynion y Llywodraeth a’n hasesiad ein hunain o’r sefyllfa i wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein gwirfoddolwyr, staff a chymuned.

Byddwn yn ymdrechu i ddiweddaru’r wybodaeth ac yn edrych ymlaen at allu cynnig yr ystod o ddigwyddiadau cymunedol sy’n gwneud y pentref mor arbennig ac yn ffefryn gan gynifer o bobl o bell ac agos

Fam fanylion yr hyn sydd ymlaen yn rhai o’r pentrefi cyfagos edrychwch ar ein tudalen calendr ardal.